OUR BLOG

Lorem Ipsum is simply dummy text

girl-2029979_1280

DZIEŃ KOBIET

06Mar

Komunizm to święto wypromował, ale zupełnie zmienił sposób jego obchodzenia. W PRL-u Dzień Kobiet to było święto sztuczne i fikcyjne, i tak jest postrzegane do dziś. Symbolem tego dnia stały się rajstopy i goździki. Dzień Kobiet jest jednak starszy niż PRL.

8 marca 1910 roku podczas II Międzynarodowego Zjazdu Kobiet Socjalistek w Kopenhadze ustanowiono dzień 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet.
Początki tego święta związane są z ruchem robotniczym z przełomu XIX i XX wieku. 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku tysiące kobiet, pracownic fabryki tekstylnej domagało się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 129 kobiet. Dzień Kobiet miał upamiętniać te ofiary walki o równouprawnienie.

W Polsce Dzień Kobiet kojarzy się większości ludzi z czasami PRL-u. Sposób jego świętowania przywędrował do nas z ZSRR. Dzień ten był obchodzony obowiązkowo w zakładach pracy i szkołach. Komunistyczny scenariusz przewidywał wręczanie paniom w zakładach pracy prezentów i kwiatów, których odbiór musiały często pokwitować. Prezentami były dobra materialne jak rajstopy, ręczniki, ścierki, mydła, kawa czy herbata, których brakowało na rynku.
Organizowano też okolicznościowe akademie, były przemówienia i toasty. W miejscach publicznych pojawiały się portrety kobiet pracujących w różnych zawodach, prasa była pełna propagandowych materiałów. Obchody święta miały przypominać obywatelom o wielkich ideach socjalizmu.

Ciekawe jest to, że już w starożytnym Rzymie wyznaczono specjalny dzień poświęcony płci pięknej. Matronalia – było to święto obchodzone przez zamężne kobiety w pierwszym tygodniu marca. Miało ono związek z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Tego dnia mężowie obdarowywali swoje żony prezentami.

Obecnie 8 marca odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Innym sposobem świętowania jest wręczanie kobietom kwiatów lub słodyczy.

Przyjemnego świętowania!

żródło: polskieradio.pl